ISSO-PUBLICATIE 97 STOOMINSTALLATIES IN DE GEBOUWDE OMGEVING

Deze ISSO-publicatie is bestemd voor installateurs en eindgebruikers die een stoominstallatie willen ontwerpen, installeren en onderhouden. De toestellen die de stoom gebruiken vormen hierbij het uitgangspunt.
In de publicatie wordt de installatie als het ware aangelegd vanuit deze toestellen.

In de Programmafase worden algemene aspecten behandeld. Zo wordt de opzet en uitvoering van een stoominstallatie summier beschreven, ook wordt enige aandacht geschonken aan specifieke wetgeving voor stoominstallaties.

 

In het hoofdstuk Ontwerpfase Stoomtoestellen worden de verschillende stoomtoestellen, zoals warmtewisselaars, bevochtigers, tankverwarming en diverse regelingen uitvoerig behandeld. Van de toestellen wordt aangegeven hoe ze moeten worden geselecteerd, gedimensioneerd, geregeld en gemonteerd. In Ontwerpfase leidingen wordt aangegeven hoe stoom- en condensaatleidingen moeten worden ontworpen en aangelegd. Ook hier staan tal van praktische tips over selecteren, dimensioneren en monteren van de leidingen. In de Ontwerpfase Ketels staan belangrijke zaken over stoomopwekking en de appendages die daarbij moeten of kunnen worden gebruikt. De Ontwerpfase Appendages gaat over toebehoren van een stoominstallatie. Condenspot, reduceer, voedingwater-pomp en waterbehandelingstoestellen worden beschreven. Ook hier wordt aangegeven hoe de toestellen te selecteren, dimensioneren en monteren.

 

In het hoofdstuk Overige Zaken worden specifieke stoomzaken beschreven.

 

In het hoofdstuk Realisatiefase wordt ingegaan op praktische zaken met betrekking tot montage, inregelen en beproeven. In het hoofdstuk Beheer wordt ingegaan op onderhoud en beheer van stoominstallaties.

 

In de bijlagen wordt ingegaan op verschillende aspecten, of details van stoominstallaties. Bijlage A geeft een korte theoretische beschouwing over de eigenschappen van stoom.

 

SAMENVATTING VAN DE INHOUDSOPGAVE :

Symbolenlijst

Grafische symbolenlijst

Begrippenlijst

 

1        Inleiding

1.1       Doelgroep en toepassingsgebied

1.2       Stoominstallatie in de gebouwde omgeving

1.3       Wet- en regelgeving     

 

2        Programmafase (1)

2.1          Wensen opdrachtgever

2.2          Opwekken Stoom

2.3          selecteren Ketel ßà Generator

2.4          Wettelijke  en projectvoorwaarden

2.5          Stoominstallatieconcepten en kenemerkende eigenschappen

2.6          Programma van eisen

 

3        Ontwerpfase (2)

3.1          Principeschema stoominstallatie

3.2          Stoomtoestellen

3.2.1       Buizenwarmtewisselaar

3.2.2       Platenwisselaar

3.2.3       Spiraal

3.2.4       Kookketel

3.2.5       Ketelgebonden TSA

3.2.6       Tracing

3.2.7       Luchtverhitter

3.2.8       Stoom-stoom-generator

3.2.9       Verdamper

3.2.10     Absorptiekoelmachine

3.2.11     Autoclaaf en sterilisator (open toestel)

3.2.12     Bevochtigen (open toestel)

3.2.13     Stoomaccu (open toestel)

3.2.14     Directe Stoominjectie (open toestel)

3.2.15     Directe stoominjectie, overig (open toestel)

3.2.16     Regelen stomketel

3.3          Leidingen

3.3.1       Stoomleiding

3.3.2       Condensaatleidingen

3.3.3       Voedingwaterleiding

3.4          Ketel, Ketelappendages, Ontgasser en Condenstank

3.4.1       Selecteren

3.4.2       Brander

3.4.3       Brandstof

3.4.4       Veiligheidsklep op Ketel

3.4.5       Afblaasleiding

3.4.6       Spui

3.4.7       Peiltoestel, peilglas

3.4.8       Rookgasafvoer

3.4.9       Economiser en rookgascondensor

3.4.10     Luvo

3.4.11     Oververhitter

3.4.12     Watermonsterkoeler

3.4.13     Beluchtingsafsluiter

3.4.14     Meters

3.4.15     Ontgasser

3.4.16     Condenstank

3.5          Overige Appendages

3.5.1       Afsluiters

3.5.2       Condenspot

3.5.3       Filter

3.5.4       Veiligheidklep

3.5.5       Waterafscheider

3.5.6       Reduceer, Regelklep en Reduceerstation

3.5.7       Ontluchter

3.5.8       Beluchter

3.5.9       Condenspomp

3.5.10     Voedingwaterpomp

3.5.12     Waterbehandelingstoestel

3.5.13     Spuitank (Spuivat)

3.6          Overige zaken

3.6.1       Snelheid stoom- en condenszijdig regelen

3.6.2       Verbrandingsproces

3.6.3       Kosten Stoomlek

3.6.4       Ketelwater en voedingwater

 

4        Uitwerkfase (3)

4.1          Bestek

4.2          Terugkoppeling met ontwerper

 

5        Realisatiefase (4)

5.1          Werkvoorbereiding

5.2          Montage

5.3          Inregelen

5.4          Beproeven

5.5          Opleveren

5.6          Gebruikshandleiding en garanties

 

6        Beheersfase (5)

6.1          Beheer Stoomtoestellen

6.1.1       In bedrijf stellen toestel

6.1.2       Onderhoud toestel

6.1.3       Uit bedrijf nemen toestel

6.2          Beheer Leidingen

6.2.1       In bedrijf stellen leiding

6.2.2       Onderhoud leiding

6.2.3       Uit bedrijf nemen leiding

6.3          Beheer Stoomketel en Stoomgenerator

6.3.1       In bedrijf stellen

6.3.2       Onderhoud

6.3.3       Uit bedrijf nemen

 

          Bijlage A        Stoom

          Bijlage B        Suppletiewater en spuien

          Bijlage C        Ketelhuis en luchttoevoer

          Bijlage D        Conserven van de ketel

          Bijlage E        Rookgasafvoer

          Bijlage F        Formules

          Bijlage G       Stoomtabel

          Literatuurlijst

 

 


Ondertitel: Ontwerpen, realiseren en beheren van stoominstallaties in de gebouwde omgeving 
Auteur: ISSO-contactgroep
Uitgever: ISSO, Kennisinstituut voor de installatiesector
ISBN: 978-90-5044-247-3
Te bestellen: bij www.isso.nl en dan bij zoekcriteria nummer 97 intypen
Prijs: € 90,- excl. B.T.W. 
 
REACTIES


Lees hieronder de reacties op bovenstaand artikel of reageer zelf.

Nog geen reacties geplaatst op dit artikel.

REAGEER OP DIT ARTIKEL


Naam
E-mailadres
Uw reactie

Plaats uw reactie