WIJZIGING PED 97/23/CE IN PED 2014/68/EU

Wijzigingen  Richtlijnen PED 2014/68/EU
 
We hebben alle wijzigingen voor u op een rijtje gezet:

 1. De marktpartijen moeten naast hun gegevens en de door de richtlijn vereiste gegevens ook hun postadres vermelden.
 2. Importeurs van drukapparatuur van buiten de Europese Unie, moeten erop toezien dat zij geen drukapparatuur op de markt brengen die niet voldoen aan de eisen van de richtlijn. Ook moeten importeurs kunnen beschikken over documenten waarmee aangetoond kan worden dat de drukapparatuur voldoet aan de eisen van de richtlijn.  
 3. De fabrikant of importeur is verplicht om drukapparatuur te leveren met instructies en informatie over het gebruik en de veiligheid van het product. Deze documentatie moet dan geschreven zijn in een, door de lidstaat (waar het product geleverd wordt) bepaalde taal die gebruikers en consumenten kunnen begrijpen. 
 4. Als eerste ligt de verantwoording tot naleving natuurlijk bij de fabrikant. Is hij in gebreke dan zal één van de volgende partijen in de leveringsketen de verantwoordelijkheid moeten nemen.
 5. Daarnaast is duidelijk omschreven dat de fabrikant of importeur verplicht is om een technische documentatie vast te leggen waarin de eisen vermeld worden die op het product van toepassing zijn. Daarnaast moet men in die documentatie ook een adequate risicobeoordeling, een beschrijving van het product, ontwerptekeningen, testrapporten en een overzicht van de toegepaste normen vastleggen. Ten aanzien van deze documentatie wordt duidelijker omschreven dat er voor de fabrikant of importeur een 10 jaar bewaarplicht van toepassing is. 
 6. Onder de noemer van een redelijke overgangsregeling mogen distributeurs eventuele voorraden, die voldoen aan de Richtlijn 97/23/EG, nog leveren totdat de voorraad op is.
 7. Wanneer een deelnemer in de leveringsketen de drukapparatuur onder eigen naam op de markt zet, wordt hij gezien als fabrikant.
 8. Bij de risicoanalyse moet niet alleen rekening gehouden worden met de risico’s maar ook met de gevaren. 
 9. Levering onder goed vakmanschap kan ook onder de nieuwe PED richtlijn 2014/68/EU nog steeds, alleen heet het nu “een artikel 4 lid 3 installatie” in plaats van “artikel 3 lid 3”.
 10. Bij de nieuwe PED richtlijn is rekening gehouden met de nieuwe indeling van gevaarlijke stoffen. Dit heeft vooral invloed op de Groep I stoffen.
 11. De aanwijzing van keuringsinstanties (Notified Bodies) wordt Europees aangescherpt om verschillen qua aanwijzing door lidstaten te voorkomen.

Voor uitgebreide informatie kunt u terecht op www.euronorm.net/PED.

Het is van belang om te weten dat, in geval van twijfel of vragen, een Notified Body u te allen tijde van dienst kan zijn.
REACTIES


Lees hieronder de reacties op bovenstaand artikel of reageer zelf.

Nog geen reacties geplaatst op dit artikel.

REAGEER OP DIT ARTIKEL


Naam
E-mailadres
Uw reactie

Plaats uw reactie