WELKOM BIJ HET STOOMPLATFORM

In de praktijk blijkt veel behoefte te zijn aan kennis en uitwisseling over stoom- en condensaatsystemen. Vooral als het gaat om veiligheid, het stimuleren van systeemefficiency en energiebesparing. Het onafhankelijke Stoomplatform brengt daarom vanaf 1 januari 2009 betrokkenen samen. Iedereen die te maken heeft met of interesse heeft in stoom kan lid worden, vragen stellen en kennis delen. Wat kunt u met uw lidmaatschap?

  • eenvoudig in contact komen met andere betrokkenen
  • goed gëinformeerd blijven over relevante stoomthema's
  • toegang krijgen tot het unieke kenniscentrum
  • thema-, studiebijeenkomsten en excursies bijwonen tegen een aantrekkelijk ledentarief
Wat is de hoogte van de contributie van een lidmaatschap?
De contributie per jaar per lid wordt bepaald aan de hand van het volgende overzicht;

  • Bedrijven <  25 medewerkers;  € 300,- per jaar per lid
  • Bedrijven >  25 medewerkers;  € 450,- per jaar per lid
  • Natuurlijk persoon;  € 200,- per jaar per lid
  • Scholier, student of gepensioneerde;  €  50,- per jaar per lid.
De contributies zijn exclusief 21% BTW. Alle informatie over o.a. een lidmaatschap en contributie staat beschreven in het huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement is beschikbaar bij 'statuten en reglement'. 

Geïnteresseerd? Meldt u zich dan nu aan.