BESTUUR

Tijdens de algemene ledenvergadering van 26 april 2018 is een nieuw bestuur gekozen. De samenstelling treft u hieronder aan.
Per 22 juni 2018 heeft er een wijziging plaatsgevonden in de samenstelling en is nu als volgt: 

Voorzitter:Berry van Nunen(SynTherm) 
Secretaris:Kees de Greef(Energy Technology Services) 
Penningmeester:Ad de Kruijf(Saacke Benelux Hoogland) 
Algemeen bestuurslid: Paul ten Have 
(KWA bedrijfsadviseurs) 
Algemeen bestuurslid:Wim Cardol
(Monarch Nederland) 
Algemeen bestuurslid:Erwin van de Sande
(Eco Ketelservice Verhuur) 
Algemeen bestuurslid:Theo Wijnmaalen(CBRE Aspen) 
Ieder jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt er bekend gemaakt wie als bestuurslid zich herkiesbaar heeft gesteld en welk nieuw bestuurslid gekozen kan worden. Er vindt een stemming plaats en een nieuw bestuur voor het komend jaar is een feit. 

Naast het dagelijks bestuur zijn er diverse commissie actief.
  • Kenniscommissie
  • Communicatiecommissie
  • Studiedag commissie
  • Excursie commissie 

Vacature:
Er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar binnen het bestuur.  

Er is altijd ruimte voor deelname aan een van de commissies zoals hierboven vermeld staan. 

Indien u vragen of interesse heeft kunt u dit kenbaar maken via info@stoomplatform.nl.