STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Hier treft u de staturen en het huishoudelijk reglement van Het Stoomplatform in de bijlagen:
In de ALV van 14 april 2016 zijn wijzigingen en/of aanvullingen aangebracht.

Huishoudelijk Reglement 2016


Statuten