VPS
VAKBEKWAAM PERSOON STOOMINSTALLATIE

Download hier de informatie folder Neem contact op voor meer informatieCertificaten
register

Hoe veilig is uw stoominstallatie?
Hoe vaak staat u stil bij de veiligheid van de stoominstallatie in uw bedrijf? Hoe handelingsbekwaam bent u of zijn uw operators van de stoominstallatie? Weten zij wat zij moeten doen om de veiligheid te handhaven, energiezuinig te werken en hoe ze moeten ingrijpen bij storingen en calamiteiten? Kies voor zekerheid en continuïteit. Behaal het certificaat Vakbekwaam Persoon Stoominstallatie (VPS).

VPS Certificering
In de ARBO wetgeving staat dat bedieners die met een stoominstallatie werken ‘aantoonbare instructie en ervaring’ moeten hebben. Maar er staat niet in de ARBO-wet beschreven hoeveel ervaring en kennis deze personen van de stoominstallatie moeten hebben. En hoe zit het daarmee als er dingen misgaan?

Er is een gevarieerd aanbod van cursussen op het gebied van stoomtechniek maar het zal iedereen duidelijk zijn dat niet elke training tot hetzelfde niveau zal opleiden. Daarom heeft het Stoomplatform het initiatief genomen om samen met de bekende opleiders op het gebied van stoomtechniek de kaders en het niveau voor het certificaat VPS te bepalen en vast te leggen.

De opleiders verzorgen de cursussen waarbij het Stoomplatform de examens organiseert en afneemt. Het Stoomplatform toets – volledig onafhankelijk – de kennis en het inzicht van de cursisten op basis van uniforme, landelijk geldende eindtermen die zijn opgenomen in het competentiemodel. Deze zijn ontwikkeld en bepaald in samenwerking met deskundigen uit de branche.VPS Opwekking
U kunt examen doen voor de Basismodule Opwekking, Module A (cilindrische ketels) en Module B (waterpijpketels). Deze examens zijn voor iedereen die het ketelhuis betreed. We behandelen voorlopig alleen de met aardgas en biogas gestookte stoomketels. De examenkandidaat toont aan dat hij of zij inzicht heeft in de samenhang van het systeem, de veiligheid en de werking van alle installatiecomponenten in het ketelhuis.

Na het behalen van het certificaat kan de kandidaat zelfstandig een controleronde lopen en de installatie op verantwoorde wijze in en uit bedrijf nemen. Hij of zij kan storingen herkennen, beoordelen en oplossen. Bij een calamiteit weet hij of zij hoe te handelen.

Module A (cilindrische ketels) is een aanvulling op de Basismodule Opwekking en gaat specifiek in op het werken met cilindrische ketels. Module B (waterpijpketels) is een aanvulling en verdieping op het werken met waterpijpketels. 

Waar bestaat het examen voor Basismodule Opwekking, Module A (cilindrische ketels) en Module B (waterpijpketels) uit?

Basismodule Opwekking;
De kandidaat wordt getoetst op 13 onderwerpen middels een theorie-examen van 40 multiple choice vragen, duur 90 minuten. Een greep uit de onderwerpen;

 • Warmte inhoud, verdampen en condenseren
 • Stoomketels
 • Verbranding en branders
 • Ketel- en branderregelingen
 • Wet- en regelgeving
 • Waterbehandeling
 • Beveiligingen
De basismodule wordt aangevuld met verdieping en verbreding van de kennis vanuit de modules. 

Module A (cilindrische ketels)
De kandidaat wordt getoetst op 1 onderwerp (cilindrische ketels) middels een theorie-examen van 10 multiple choice vragen, duur 15 minuten en een praktijkexamen. Het praktijkexamen wordt individueel afgenomen op een stoominstallatie met een cilindrische ketel, duur 60 minuten. Dit examen wordt in combinatie met de basismodule afgenomen. 

Module B (waterpijpketels);
De kandidaat wordt getoetst op 1 onderwerp (waterpijpketels) middels een theorie-examen van 20 multiple choice vragen, duur 30 minuten en een praktijkexamen. Het praktijkexamen wordt individueel afgenomen op een stoominstallatie met een waterpijpketel, duur 75 minuten. Dit examen wordt in combinatie met de basismodule afgenomen.

U behaalt het certificaat Vakbekwaam Persoon Stoominstallatie nadat u succesvol de theorie-examens en het praktijkexamens heeft afgerond. De examenkandidaat ontvangt het persoonsgebonden certificaat VPS. Het certificaat wordt opgenomen in het certificatenregister van VPS en is vijf jaar geldig. 

VPS Verbruik
U kunt examen doen voor de Basismodule Verbruik. Dit examen is voor de bediener van alle industriële stoomdistributie installaties (tot 30 bar). De examenkandidaat wordt getoetst op de basiskennis voor bediening stoomverbruikers. Het doel van het examen is dat de bediener het stoomdistributienetwerk en de stoomverbruikers veilig kan bedienen. Iedereen dient het systeem veilig te kunnen bedienen met aandacht voor persoonlijke veiligheid en systeemveiligheid. Na het behalen van het certificaat heeft de kandidaat inzicht welke componenten en welke toepassingsgebieden ze hebben in het stoomdistributienetwerk. Heeft de kandidaat kennis van diverse begrippen en de toepassing van diverse tabellen.

Waar bestaat het examen voor Basismodule Verbruik uit?

Basismodule Verbruik;
De kandidaat wordt  getoetst op 8 onderwerpen middels een theorie-examen van 40 multiple choice vragen, duur 90 minuten. De onderwerken zijn;
 • Druk en temperatuur
 • Druktrap en tabellen
 • Bediening
 • Gevaren
 • Expansie van stoom en leidingen
 • Waterslag
 • Componenten
 • Condenspotten
U behaalt het certificaat Vakbekwaam Persoon Stoominstallatie nadat u succesvol de theorie-examen heeft afgerond. U dient 28 vragen of meer goed te beantwoorden. De examenkandidaat ontvangt het persoonsgebonden certificaat VPS. Het certificaat wordt opgenomen in het certificatenregister van VPS en is vijf jaar geldig. 

Ontwikkeling van aanvullende modules
Het VPS examenprogramma is een modulair opgezet programma welke uitgebreid kan worden met aanvullende modules.
Momenteel wordt gewerkt aan diverse nieuwe modules.  

Maak ook werk van de veiligheid en beschikbaarheid van uw stoominstallatie en stoomdistributienetwerk. Informeer naar uw mogelijkheden voor VPS binnen uw bedrijf.
Secretariaat VPS Stoomplatform; vps@stoomplatform.nlDownload hier de informatie folder Neem contact op voor meer informatieCertificaten
register


Examenbureau

De examens worden verzorgd door het onderstaand examenbureau:


Centraal Bureau Examens B.V.
Arkeneel 25, 3905 NS Veenendaal
Tel: 0318 – 51 29 20
Mail: info@cbex.nl
Site: www.cbex.nl

Opleidingscentra

Bij de onderstaande opleidingscentra kunt u voor uw bedrijf de informatie opvragen voor de opleidingen Basismodule Stoomopwekking, Module A Cilindrische ketels, Module B Waterpijpketels en de Basismodule Stoomverbruik.  

Bureau Veritas Training
Computerweg 2
3821 AB Amersfoort
Tel: 088-4505551
Site: www.bvtraining.nl

Contactpersoon: Trainingscoördinator

Opleiding:
* Basismodule Opwekking 
* Module A (cilindrische ketels)


* Module B (waterpijpketels) 
Energy Technology Services
Schepenveld 12-12
3891 ZK Zeewolde
Tel: 036-5222004 of 06-41420867
Mail: info@energy-technology-services.nl
Site: www.energy-technology-services.nl

Contactpersoon: Kees de Greef

Opleiding:
* Basismodule Opwekking  
* Module A (cilindrische ketels)
* Module B (waterpijpketels)
* Basismodule Verbruik


Energie Consult Holland B.V.
Hertzstraat 14
6716 BT EDE
Telefoon: 06-22493729
Mail: w.hendertink@energie-consult.nl
Site: www.energie-consult.nl

Contactpersoon: Wessel Hendertink

Opleiding
* Basismodule Opwekking
* Module A (cilindrische ketels)
*
Module B (waterpijpketels)

Spirax-Sarco Netherlands B.V.
Industrieweg 130A
3044 AT Rotterdam
Tel: +31 10 892 03 86
Mail: info@nl.spiraxsarco.com
Site: http://www.spiraxsarco.com

Contactpersoon: Joyce Lips - Training Administrator

Opleiding
* Basismodule Verbruik

Econosto Nederland bv
Cypresbaan 63
2903 LT Capelle aan den IJsel
Telefoon: 010-2841100
Mail: academy@econosto.com
Site: https://www.econosto.nl

Afdeling: Academy

Opleiding
* Basismodule Verbruik

MRC Global (Netherlands) b.v.
Spectrumlaan 7-9
2665 NM Bleiswijk
Telefoon: 088-1414222
Mail: john.vinje@mrcglobal.com
Site: www.mrcglobal.com

Contactpersoon: John Vinjé

Opleiding
* Basismodule Verbruik